Het zorgdragen voor veilige arbeidsomstandigheden en bedrijfsmiddelen (afzetcontainers) is niet alleen wettelijk verplicht en iets waar wij vanuit onze professionaliteit naar streven, maar is ook iets (wanneer dit zorgvuldig en nauwkeurig wordt nageleefd) wat u op lange termijn een forse kostenbesparing kan opleveren. Het verkleint niet alleen het risico op uitval van bedrijfsmiddelen, maar ook verkleint het de kans op ongelukken of gezondheidsklachten van uw werknemers, wat tegengaat dat uw werknemers (langdurig) arbeidsongeschikt raken.

Het keuren van containers is dan ook iets waar wij nadrukkelijk oog voor hebben en uitvoerig zorg voor dragen. Door onze jarenlange ervaring en professionele kennis op dit gebied zijn wij uitstekend in staat om allerlei soorten containers op de gestelde eisen voor u te keuren en te beoordelen. Hiervan maken wij per container een inspectierapport die u zal ontvangen.

Keuringen van afzetcontainers die wij aanbieden zijn:

  • standaard afzetcontainers (volgens BGR-186 Norm);
  • portaalcontainers (volgens BGR-186 Norm);
  • hijscontainers (inclusief MPI inspectie);
  • glascontainers (volgens BGR-186 Norm);
  • perscontainers (inclusief NEN3140 keuring);
  • vloeistofcontainers (inclusief vloeistofdichtheidsverklaring);

Indien afzetcontainers door ons worden afgekeurd, kunnen wij in overleg met u eventuele reparaties herstellen en/of eventuele tekortkomingen verhelpen (zie ‘container modificatie’ en ‘container renovatie’). Op deze manier kunt u alsnog op een betrouwbare manier, snel en voordelig over veilige afzetcontainers beschikken.