Kranenburg Container Reparaties beschikt verder als extra service voor onze klanten over een mobiele container service, voor het uitvoeren van kleine reparaties en renovaties aan uw afzetcontainers op locatie. Dit betekent dat wanneer dit nodig is, één van onze mobiele eenheden (met professionele expertise) naar uw locatie zal komen om onze diensten ter beschikking te stellen. Hierdoor zijn uw containers snel weer inzetbaar, kunnen transportkosten worden bespaard en kunnen beheerskosten worden gereduceerd. Daarnaast zorgt onze mobiele container service tegen minimale uitgaven voor uniformiteit in uw containerpark, omdat door onze mobiliteit al uw containers op dezelfde wijze gerepareerd worden.

Voorbeelden van werkzaamheden die met onze mobiele container service kunnen worden uitgevoerd zijn:

  • repareren of vervangen van reclame-uitingen en waarschuwingsmarkeringen;
  • repareren of vervangen van deursluitingen en overige beveiligingen;
  • repareren of vervangen van inwerpklep(pen);
  • transport van containers;